24 Haziran 2013 Pazartesi

Anadolu Ajansı Genel Müdürüne Satıldı!

Cumhuriyet'in Ankara Bürosunun emektar ismi Işık Kansu, bugün gazetesindeki köşesinde Anadolu Ajansı ile ilgili ilginç bir süreci okurlarıyla paylaştı.

Bilindiği gibi Anadolu Ajansı hükümetten bağımsız olarak yapılandırılmış ve bir anonim ortaklık olarak kurulmuştu.  Ajansın, yüzde 47.75 hissesi Hazine'ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk'ün arkadaşlarının vârislerine aitti.

Yakın bir zamanda pek çok atılım yapan, Kürtçe, Arapça gibi servisleri hizmete koyan, bir şirket mantığı ile sok fotoğraf satışına başlayan, savaş gazeteciliği eğitimleri veren, görüntülü servisini güçlendiren ancak tüm bunlar olurken, daha önceki kadrolarını da tasfiye eden Anadolu Ajansı'nda sermaye artırımına gidildi.


HİSSELER GENEL MÜDÜRE SATILDI

Işık Kansu'nun anlatımıyla sermaye arttırımı sonrası olanlar şöyle:

"Hazine, 30 bin liralık sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını korudu.  
Ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hisse ise AA Yönetim Kurulu kararı ile Hazine'ye devri ya da satışı yerine AKP'nin atadığı AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e satıldı.
Yani, Kemal Öztürk 12 bin 825 lira karşılığı AA'nın dörtte birine sahip oldu!"

KİT DEĞİLİZ BİZİ DENETLEYEMEZSİNİZ

Kansu, Sayıştay'ın satışa karşı çıktığını ve Kemal Öztürk'e satılan hisselerin Hazine'ye devredilmesi gerektiğini belirttiğini, ancak AA'nın yeni ortaklarından Kemal Öztürk'ün, Sayıştay raporuna, "KİT değiliz, bizi denetleyemezsiniz" karşılığını verdiğini de yazıyor. 

Ki bu savunma oldukça doğru bir yaklaşım. Beğenmesek de, satışa karşı çıksak da kanunen haklılar. 

Ancak Kansu, yazısında başka bir ayrıntıya da dikkat çekiyor. Ajansın kuruluşunda hisse sahibi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun vârislerinden yüzde 4.2'lik hisse satın alan Anadolu Ajansın eski Mali Müşaviri Arslan Ataman da süreç içinde yeni hisseler satın almak istemiş ve hatta para da yatırmış. 

Kansu'nun yazdıklarından öğrendiğimize göre: 

"Öncelik ortaklarda olmasına karşın Ataman'ın parası iade edildi ve satış kabul edilmedi. Uzmanlara bakılırsa, yalnızca bu gelişme bile AA'nın dörtte bir hissesinin Öztürk'e satılmasını geçersiz kılıyor."
Korkmaz Alemdar Hocamızın İletişim ve Tarih adıyla yayınlanan kitabında Anadolu Ajansının kuruluş sürecindeki ortaklık yapısı ve sonrasında hisse dağılımının nasıl örgütlendiği uzun uzun anlatılır. Yine hocanın  “Anadolu Ajansı (1920-1980) Devlet Propaganda Örgütünün  Gelişimi” ismiyle Gazi Üniversitesi BYYO Dergisin'de yazdığı makale de 1980'li yıllara kadar Ajansın yapısı ele alınıyor. 

Ancak 2002 yılında başlayan AK Parti hükümetleri döneminde Ajansın geçirdiği dönüşüm henüz ele alınmamış durumda. Birilerinin en kısa zamanda bu konuya da el atması lazım.

AJANS'TAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden hisse devri ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bazı gazete ve internet medyasındaki haberlerde Anadolu Ajansı hisse durumuyla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgiler yer aldığından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 
Anadolu Ajansı A.Ş hisseleri 1920 yılından beri karmaşık ve dağınık halde bulunmaktadır. Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25’nin kimde olduğu belli değildir. Hissedarların bulunması için son 40 yıldır yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Hissedarların önemli bir kısmının bilinmemesi bazen Ajansı’n olağan genel kurulunu toplayamama riskini doğmuştur. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle şirkette sermaye miktarının 50 bin Türk Lirasına çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlası doğrudan devlette ait olmamasına özen gösterildiğinden sermaye artırımında hisseler Hazine Müsteşarlığı tarafından alınmamıştır. Arttırılan hisseler Anadolu Ajansı A.Ş tüzel kişiliği üzerine alınmak istenmiş ancak kanunen bu mümkün olmamıştır. Bunun üzerine arttırılan hisseler Genel Müdürlük makamı üzerine alınmış ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar payı hakları, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir.  Ayrıca hisselerin her Genel Müdür değişiminde yeni Genel Müdürlük makamına devredilmesi taahhüt altına alınmıştır. 
Anadolu Ajansı’nın 93 yıldır devam eden hisse sorununun kökten çözümü için kanuni düzenleme gerekmektedir ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.
Haberlerde bahsedildiği gibi hisselerin bir şahsa devredilmesi ya da “AA, Genel Müdüre satıldı” gibi iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Konu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizliğin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Yapılan tüm işlemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir şekilde ve ilgili taraflarla istişareler edilerek gerçekleştirilmiştir. 
Her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Anadolu Ajansı
Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder